Kolej Gondolowa
Jaworzyna Krynicka S.A.
+48 18 471 52 71

Usługi

Cennik zimowy

 Trasy narciarskie są zamknięte. Zapraszamy w grudniu 2015 :)
 
 Cennik zimowy 2014/2015
Rodzaj karnetu

Skipass
pełnopłatny

Skipass 
ulgowy
Skipass dzienny -- zł  -- zł 
Skipass 4-godzinny -- zł -- zł 
Skipass 2-godzinny -- zł -- zł
Skipass 2-dniowy -- zł -- zł 
Skipass 3-dniowy -- zł -- zł
Skipass 4-dniowy -- zł -- zł
Skipass 5-dniowy -- zł -- zł
Skipass 6-dniowy   -- zł -- zł 
Skipass Żółwik *  -- zł

* Skipass Żółwik przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek. Skipass Żółwik uprawnia do wjazdu/zjazdu koleją gondolową i korzystania w dniu zakupu karnetu z nieograniczonych przejazdów na wyciągu szkoleniowym Żółwik na trasie nr 2.

Skipassy ulgowe przysługują:

• Dzieciom do lat 15 na podstawie legitymacji szkolnej.
• Osobom powyżej 65 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek.

Każda osoba powinna posiadać własny skipass. Korzystanie z jednego skipassu przez kilka osób lub przez osoby nieuprawnione do ulgi prowadzi do utraty karty.
1. Skipassy sprzedawane są na kartach papierowych ( za które nie jest pobierana kaucja) lub kartach zbliżeniowych.
3. Koszt karty zbliżeniowej wynosi 15 zł i nie podlega zwrotowi.


Ubezpieczenie na stoku
Z chwilą zakupu skipassu narciarskiego zostają Państwo objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na stoku (NNW) – „Warta S.A.” - szczegóły

Inne postanowienia:
1. Skipass jest identyfikowalny z Użytkownikiem, który użył go po raz pierwszy, poprzez kamery zainstalowane na bramkach z czytnikami. Przy każdym następnym przejściu przez bramkę następuje weryfikacja pierwszego zapisu z kamer. W przypadku niezgodności Użytkownika następuje zablokowanie skipassu przez obsługę kolei lub wyciągów.
2. Skipassy uszkodzone mechanicznie przez klienta nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
3. Zagubienie skipassu należy niezwłocznie zgłosić obsłudze kolei lub wyciągu.

Zwroty :

1.Skipass podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:
a. wstrzymania ruchu jednocześnie wszystkich kolei i wyciągów Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka trwającego dłużej niż 1 godzina.
b. sytuacji losowych uniemożliwiających korzystanie z kolei i wyciągów.
2. Zwrot niewykorzystanych uprawnień czasowych udzielany jest w sposób proporcjonalny względem czasu ważności Skipassu.
3. Z tytułu niewykorzystania Skipassu wielodniowego zwrotowi podlega tylko i wyłącznie kwota za dzień, w którym Skipass nie był wykorzystany, według zasad ujętych w pkt.1. Zwrot może być zrealizowany po upływie ważności Skipassu.
4. W celu otrzymania zwrotu w wyniku wypadku lub choroby należy przedłożyć kopię karty wypadku GOPR lub zaświadczenie lekarskie.
5. Zwrotu można dokonać w okresie do 30 dni od daty zakupu Skipassu.
6. Wnioski o zwrot rozpatrywane są indywidualnie po ich przedłożeniu na piśmie (formularz protokołu zwrotu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu) wraz z Kartą i dowodem zakupu Karty np. paragonem, fakturą VAT.
7. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do żądania zwrotu należności za Kartę czasową.

Regulamim korzystania z elektronicznych kart systemu SKIDATA

Prezentowany cennik, oferty specjalne oraz promocje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC.

Kolej Gondolowa - BILETY JEDNORAZOWE

(cennik ważny od 29.11.2014 r.)
 
Rodzaj przejazduNormalnyUlgowy
w obydwie strony 26 zł 21 zł
w górę 19 zł 15 zł
w dół 17 zł 14 zł

Kolej Gondolowa - Opłaty dodatkowe

Rodzaj opłatyCena
osoba + rower (wyjazd w górę) 20 zł
wózek dziecięcy (jeżeli jest rozłożony) 12 zł
pies 6 zł

PRZECZYTAJ UWAŻNIE!!!

Darmowe przejazdy koleją gondolową przysługują:

- dzieciom do lat 4*
(*oferta ważna w przypadku zakupu biletu łącznie z opiekunem)

Bilety ulgowe na przejazdy koleją gondolową przysługują:
- Dzieciom do lat 10
- dzieciom i młodzieży szkolnej na podstawie legitymacji szkolnej
- studentom do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz Euro26
- osobom po 65 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek
- opiekunom grup szkolnych ( 1 opiekun na 10 osób)
- przewodnikom prowadzącym grupy przysługuje bilet dla przewodnika w cenie 5 zł.

Prezentowany cennik, oferty specjalne oraz promocje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC.

Partnerzy

  • Mercedes
  • PKL S.A.
  • Psnit
  • Bezpieczny Stok
  • gopr
  • Park wodny