Godziny otwarcia

Pn-pt: 9:00-16:00
Sb-nd: 9:00-16:00

Adres

ul. Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój

Polskie Koleje Linowe

Relacje inwestorskie

Aktualne ogłoszenie - tekst

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRYNICY-ZDROJU W DNIU 06 marca 2023 r.

Zarząd spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju przy ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032667, NIP 734-10-13-591, REGON 490564527, o kapitale zakładowym w wysokości 41.388.150,00 PLN, w całości opłaconym ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 06 marca 2023 r., o godz. 12:00, w siedzibie Spółki przy ul. Czarny Potok 75 w Krynicy-Zdroju, z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie Zgromadzenia;
  • Przedstawienie propozycji porządku obrad;
  • Podjęcie uchwały sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
  • Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia;
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w przedmiocie zawarcia umów zmieniających do umowy kredytów oraz zmian do pozostałych dokumentów finansowych;
  • Zamknięcie Zgromadzenia.

 

 

Zarząd Spółki KGJK SA