Godziny otwarcia

Pn-pt: 9:00-21:00
Sb-nd: 9:00-21:00

Adres

ul. Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój

Polskie Koleje Linowe

Rodo

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych informujemy, stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie rejestracji jest  Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Krynicy-Zdrój, przy ul. Czarny Potok 75.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
  1. mailowo: iodo@jaworzynakrynicka.pl
  2. pisemnie na adres: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok 75
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane  w następujących celach:
  1. Zawarcia i wykonania umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.
  2. Marketingu bezpośredniego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest bezpośrednie oferowania swoich usług lub zgody osoby, której dane dotyczą,
  3. Dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest prawo do obrony przed kierowanymi do niego roszczeniami.
  4. Wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  5. Wykonania usługi „Newsletter” oraz komunikacji – na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji celów.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, a w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu jej wycofania.
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. tj. PKL S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., Tangara IP w zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych przez te podmioty usług oraz podmiotom działającym na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej, dostawców usług IT itp.  Dane osobowe również mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  2. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  3. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 12. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe, aby zwiększyć wygodę korzystania z witryny.

Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie. Użytkownicy mogą również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym wyświetleniu pliku cookie.

Nie korzystamy z plików cookies, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasz witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Bez wiedzy, którą zdobywamy z systemów wykorzystujących pliki cookie, nie bylibyśmy w stanie świadczyć usługi, którą wykonujemy.

Korzystamy również z Google Analytics, popularnej usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics, która wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Aplikacja zlicza liczbę odwiedzających i podaje ogólne informacje o ich zachowaniu - na przykład typową długość pobytu w witrynie lub średnią liczbę stron oglądanych przez użytkownika.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google zobowiązuje się nie kojarzyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie już znajdujące się na komputerze, zapoznaj się z instrukcjami oprogramowania do zarządzania plikami, aby zlokalizować plik lub katalog, w którym przechowywane są pliki cookie. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem niektórych typów przeglądarki. Wyszukaj w swoich folderach cookie "pinsentmasons", aby znaleźć nasz plik cookie i plik cookie Google Analytics, jeśli chcesz je usunąć.

Niektóre pliki cookie stron trzecich są określane przez usługi, które pojawiają się na naszych stronach. Są one ustalane przez operatorów tej usługi i nie są pod naszą kontrolą.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Więcej na temat działania, blokowania i usuwania plików cookie dowiedzą się Państwo ze strony  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Klauzula informacyjna dla usługi Formularz Kontaktowy

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzanych w formularzu kontaktowym jest Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Krynicy-Zdroju przy ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem wprowadzonych do formularza kontaktowego danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

- mailowo: iodo@jaworzynakrynicka.pl

- pisemnie na adres siedziby administratora

 1. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytań przesłanych poprzez formularz kontaktowy. Jeśli sprawa dotyczy również innych podmiotów z Grupy Kapitałowej PKL S.A., mogą zostać one przekazane Partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S. A. : PKL S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., Tangara IP i będą udostępniane tym podmiotom, w zakresie świadczonych usług.
 2. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom świadczącym obsługę formularza email oraz usługę hostingu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą jest realizacja uzasadnionego celu administratora jakim jest obsługa korespondencji elektronicznej.
 5. Podane przez Państwa informacje w formularzu kontaktowym, w tym dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 8. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy jakiej dotyczyła treść przesłanej wiadomości , a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

Klauzula informacyjna - Monitoring

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Krynicy-Zdroju przy ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia.
 2. Podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).
 3. Uzyskane w wyniku monitoringu dane osobowe w postaci nagrań, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom działającym na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej, dostawców usług IT itp. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 1. Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 2. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.